Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Bedrijfsidentiteit

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – Terugzending (exclusief van toepassing op de wijnbestellingen, met uitzondering van elk ander product)

Artikel 6 – Prijs

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Duur

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Artikel 15 – Registratie/een account aanmaken

Artikel 16 – Verwerking van de gegevens

Artikel 1 – Bedrijfsidentiteit 

Wij zijn

Rob nv
Woluwelaan, 28
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Contactformulier

Telefoonnummer: 02 771 20 60

Ondernemingsnummer: 0402.824.964

Artikel 2 – Toepassingsgebied

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding tussen de onderneming Rob (hieronder ‘verkoper’) en de consument (elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt en die een contract op afstand met het bedrijf aangaat, hierna ‘Koper’) via de website http://www.rob-brussels.be (hieronder ‘Website’).

2. De klant kan kiezen tussen:

 • Een afhaling van zijn bestelling in de winkel van Rob gelegen Woluwelaan 28 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe;
 • Een thuislevering van zijn bestelling. Het leveringsadres dat de Koper ingeeft, moet zich in België bevinden. Rob levert niet buiten België

3. De Koper moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te plaatsen. Als de Koper jonger is dan 18, moet hij zijn ouders of voogd raadplegen voor hij een bestelling plaatst.

4. Door de Website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, aanvaardt u deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle rechten en plichten zoals ze op de Website vermeld staan.

5. Bij de bevestiging van uw bestelling of ten laatste bij de levering, sturen we u een kopie van onze algemene verkoopsvoorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken, wat we dan ook aanraden. In de bevestigingsmails vindt u een link naar de voorwaarden.

6. Wanneer er naast de algemene verkoopsvoorwaarden nog andere specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan geldt het voorgaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdige algemene verkoopsvoorwaarden kan de Koper altijd een beroep doen op de meest gunstige toepasselijke bepaling.

7. Rob behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. We vragen u dus om regelmatig de Website te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website op de datum van de bestelbevestiging van de Koper.

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestelling

1. Als een aanbieding geldig is voor een beperkte periode of onder bepaalde voorwaarden, zijn de productaanbiedingen en de prijzen op de Website geldig zoals deze daarop zichtbaar en beschikbaar zijn.

Rob stelt alles in het werk om te garanderen dat het hele producten- en dienstengamma beschikbaar is zoals aangegeven op de Website. Het zou kunnen dat een product niet beschikbaar is op het moment waarop de bestelling wordt klaargemaakt. Als dat het geval is, zal het product vervangen worden door een gelijkaardig product, met een gelijke of lagere prijs binnen de 30 dagen.

2. Onze aanbieding bevat een volledige, precieze beschrijving van de aangeboden producten en de bestelmethode. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de aanbieding correct te evalueren. Als we afbeeldingen gebruiken, zijn die in principe een trouwe weergave van de aangeboden producten. Niettemin zijn ze enkel informatief, niet contractueel. Hoewel Rob alles doet om het product zo getrouw mogelijk voor te stellen, kan het niet garanderen dat de afbeelding op uw scherm exact overeenkomt met de bestelde producten. De producten van Rob kunnen dus enigszins van de afbeeldingen verschillen. De afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel Rob alles doet om zo precies mogelijk te zijn, kunnen de maat, het gewicht, de inhoud, de afmetingen en maten op de Website enigszins afwijken. Door die verschillen kan de prijs ietwat schommelen.

3. Uw bestelling is volledig en het contract gaat in wanneer wij uw bestelling bevestigen via e-mail en wij de goedkeuring van uw transactie ontvangen hebben van de uitgever van uw kredietkaart. Wanneer de bestelling bevestigd is, kan de Koper zijn/haar bestelling annuleren volgens de volgende voorwaarden:

 • In geval van afhaling in de winkel is annuleren mogelijk tot 24 uur voor de afhaling;
 • Voor thuislevering is annuleren mogelijk tot 48 uur voor de levering. 

Annulering van de bestelling kan enkel gebeuren via telefoon op het volgende nummer: 02 771 20 60 (tijdens de openingsuren van de winkel).

We aanvaarden de volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, American Express. We zijn niet aansprakelijk bij vertragingen van de levering en/of niet-levering van uw bestelling als de vertragingen te wijten zijn aan het weigeren van de betaling door de uitgever van uw kaart. We aanvaarden of behandelen geen enkele bestelling zonder geldige betaling op naam van de (geregistreerde) kaarthouder. Rob behoudt zich de mogelijkheid voor om de bestelling niet te bevestigen bij niet-betaling van een vorige bestelling, lopende geschillen over betalingen, problemen met de ontvangen bestelling, onvolledige bestelling, voorzienbare problemen met de levering van het product of herinneringsprocedure voor een of meerdere bestelde producten. 

4. Om een product te kopen, moet u het toevoegen aan uw winkelmandje. Vervolgens vult u het formulier in met uw persoonlijke gegevens en uw facturatiegegevens. U kiest uw leveringsmethode: in de winkel of thuis of op het werk. In de laatste stap van het bestelproces ziet u een samenvattende pagina die u vraagt om onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en uw betaling te bevestigen door op de knop ‘bestelling met betalingsverplichting’ te klikken.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

1.Volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de consument over  een termijn van14 kalenderdagen vanaf de levering (op het moment dat het product geleverd wordt op het adres dat de klant heeft opgegeven) om het contract in te trekken, en de goederen kosteloos en zonder reden terug te zenden (de retourkosten zijn voor rekening van de klant), onder de hierna bepaalde voorwaarden. De verkoper is gehouden om de volledige aankoopprijs terug te betalen aan de Koper met hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt voor de aanvankelijke transactie. De Verkoper mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. In het kader van zijn herroepingrecht, stelt de klant de verkoper op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingtermijn. Daartoe kan de klant ofwel gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (hier beschikbaar) ofwel een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. Binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de verkoper zendt de klant de goederen terug of overhandigt deze aan de onderneming of aan de persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen.Tijdens die herroepingstermijn raden wordt aan de klant aangeraden om het product voorzichtig te behandelen en het niet uit te pakken of te gebruiken behalve indien dat noodzakelijk is om te beoordelen of de klant het product al dan niet wilt houden, en dit omdat de klant aansprakelijk is voor enige waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als de klant een beroep doet op zijn herroepingrecht, moet het product teruggestuurd worden in zijn originele verpakking, in goede staat, met alle geleverde accessoires en - in de mate van het mogelijke - in zijn originele staat en verpakking met alle documenten (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon).

2. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan u uw herroepingrecht niet gebruiken in bepaalde gevallen. Een van de uitzonderingen betreft het geval van levering van producten die kunnen bederven of snel vervallen. Bijvoorbeeld, zijn de voedingsmiddelen niet betrokken door het herroepingrecht. Ter informatie, gelieve hieronder bepaalde andere uitzonderingen voorzien in artikel VI?53 van het Wetboek van Economisch Recht terug te vinden: 

 • Bij levering van producten die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consumenten of als de producten duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon.
 • Bij levering van verzegelde audio- of video-opnames of software die na de levering zijn opengemaakt.
 • Bij de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarover het bedrijf geen controle heeft die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn.
 • Bij de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk gemengd worden met andere producten.
 • Bij de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij de afsluiting van het verkoopscontract werd overeengekomen, waarvan de levering pas na 30 dagen mag plaatsvinden en waarvan de echte waarde afhangt van marktschommelingen waarover het bedrijf geen controle heeft.
 • Bij dienstencontracten nadat de dienst volledig geleverd is als de uitvoering is gebeurd met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument die ook erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de onderneming de dienst volledig geleverd heeft. Dit impliceert, bijvoorbeeld, dat indien de installatiedienst (of enige welke andere dienst vermeld in artikel 8 hierna) reeds uitgevoerd werd en dat u uw herroepingrecht wenst uit te oefenen op de goederen die reeds aan u werden  geleverd, u geen terugbetaling verkrijgt voor de reeds uitgevoerde installatiedienst. Uw herroepingrecht voor een van de diensten vermeld in artikel 8 kan enkel uitgevoerd worden indien deze dienst niet reeds uitgevoerd werd.
 • Bij de levering van een dagblad of een magazine, behalve voor abonnementscontracten van die publicaties.
 • Bij de levering van digitale inhoud zonder een fysiek medium als de uitvoering begonnen is met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument die ook erkent dat hij zo zijn herroepingsrecht verliest.
 • Contracten van gokspelen, loterijen
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (zijn onder meer opgenomen in deze uitzondering: hygiëne-, schoonheids-, gezondheidsproducten, ondergoed, lingerie, zwemkledij, voedingsmiddelen of producten in contact met voedingsmiddelen).

Artikel 5 – Terugzending (exclusief van toepassing op de wijnbestellingen, met uitzondering van elk ander product)

Indien de wijn die u bestelde via de Website u niet bevalt, hebt u het recht om ons deze binnen de drie maanden na de levering/de afhaling uw bestelling terug te sturen, nadat u via een van de onder artikel 1 vermelde kanalen contact hebt opgenomen met Rob en onder de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een kist van dezelfde wijn;
 • U stuurt ons de volledige kist terug waarin de geopende fles is leeggemaakt en alle andere flessen van dezelfde wijn zich in hun oorspronkelijke staat bevinden (de andere flessen mogen dus niet ontkurkt zijn);
 • De eenheidsprijs van de fles bedraagt maximaal 25 €;
 • De retourzending verloopt langs dezelfde weg als de oorspronkelijke levering;
 • Het aantal retourzendingen is beperkt tot een maximum van 3 per jaar, te tellen vanaf de datum van de 1e retourzending.

In geval van een retourzending wordt uw klantenrekening gecrediteerd. U zult daarbij een code krijgen die gedurende 6 maanden geldig blijft voor alle wijnaankopen op de Internetsite.

Artikel 6 - Prijs

1. Tijdens de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behalve door prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde btw-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief taksen, belastingen en diensten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Mogelijk rekenen we kosten aan voor de levering (niet inbegrepen in de prijzen op de Website). In dat geval brengen we u daarvan op de hoogte voor u uw bestelling bevestigt. De communicatiekosten als gevolg van het gebruik van de Website of eventuele kosten van de telefonische communicatie zijn niet inbegrepen in de productprijzen en blijven voor de rekening van de Koper.

3. Rob neemt alle redelijke maatregelen om te garanderen dat de productprijzen correct worden opgenomen in het systeem. Maar er staan heel wat producten op de Website en het is niet onmogelijk dat, ondanks de inspanningen van Rob, bij sommige producten op de Website een verkeerde prijs staat. Rob vergoedt het verschil tussen zijn prijzen en die van de concurrentie (in de winkel of op de website) of die van andere winkels van de groep waartoe Rob behoort niet tenzij anders vermeld. Wanneer na een foutieve invoering van gegevens door een druk- of rekenfout aanzienlijk lagere prijzen dan de gangbare prijzen worden geadverteerd, betaalt de Koper de laatste prijs, behalve als die prijs onredelijk is en dus helemaal geen verband houdt met de echte waarde van het bestelde product. In dat laatste geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs als ze automatisch werd bevestigd door de verkoper. De Koper wordt zo snel mogelijk verwittigd zodat hij, als hij dat wilt, een nieuwe bestelling tegen correcte prijs kan plaatsen.

4. Rob behoudt zich het recht voor een iets gewijzigde hoeveelheid aan te bieden voor de verse en/of te wegen producten. Deze wijzigingen kunnen bijgevolg een prijsschommeling teweegbrengen. De mogelijkheid bestaat dat wordt vermeld dat de aangewezen prijs geldig is voor een gemiddeld gewicht. In dit geval, en indien het gewicht van uw product iets lager is, zal de gefactureerde prijs naar beneden herberekend worden op basis van de aangegeven prijs per kilogram. In het geval dat het gewicht van uw product hoger is dan het aangegeven gewicht, zullen geen extra kosten worden aangerekend.

Artikel 7 – Betaling

1. U kunt betalen met de betaalmiddelen die op onze Website staan weergegeven: American Express, MasterCard, Visa.
Het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. De betaling gebeurt op het ogenblik van het afsluiten van de bestelling van de klant door Rob, namelijk op het ogenblik dat de bestelling klaar staat om te worden geleverd. Het totaalbedrag vermeld op zijn kasticket dat wordt afgegeven op het ogenblik van de levering/de afhaling wordt in aanmerking genomen.

2. Om te garanderen dat de online betaling veilig verloopt en dat uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie op het internet. U hebt geen speciale software nodig om te betalen met SSL. Een SSL-verbinding herkent u aan het sloticoontje in uw statusbalk.

3. De overdracht van risico en eigendom gebeurt wanneer we de goederen aan de Koper leveren. De bestelde producten blijven in elk geval de eigendom van Rob zolang de Koper de bestelling nog niet volledig heeft betaald. Bestelde maar niet volledig betaalde producten leveren we niet.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

1. We garanderen dat onze producten voldoen aan uw bestelling en aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze producten conform alle wetten zijn die gelden op het moment van uw bestelling.

2. Bovendien geniet u een minimale garantie van 2 jaar indien u product niet conform is, m.a.w. wanneer het ontvangen product niet overeenkomt met het product dat u gevraagd of besteld had.

U hebt recht op herstelling of vervanging van het product zonder bijkomende kosten (de klant kiest zelf in functie van wat mogelijk en redelijk is). Enkel wanneer herstelling of vervanging buitenproportioneel of onmogelijk is, of wanneer die niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, hebt u het recht om een korting of terugbetaling te eisen.

Als het om een klein gebrek gaat, kan u geen terugbetaling eisen.

Als het gebrek in de eerste 6 maanden wordt vastgesteld, gaan we ervan uit dat het gebrek al sinds de levering bestaat. De verkoper moet het tegendeel bewijzen als hij niet akkoord is. Als de vaststelling na 6 maanden na de levering gebeurt, moet de Koper bewijzen dat het gebrek er al was op het moment van de levering.

Om een beroep te doen op die garantie, moet de Koper de gebreken aan Rob doorgeven binnen een termijn van twee maanden nadat hij ze heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Binnen die twee maanden moet hij het product ook binnenbrengen bij de winkel van Rob gelegen Woluwelaan 28 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Die garantie is enkel geldig voor producten die door een in België woonachtige klant werden aangekocht.

3. Rob heeft geen verantwoordelijkheid t.o.v. de Koper als:

 • de Koper de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;
 • het product aangepast, bewerkt of hersteld is;
 • het product beschadigd is door de Koper, al dan niet met opzet;
 • het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.

4. Naast de wettelijke garanties die Rob moet bieden (zie hierboven), hebben sommige producten op de Website een fabrieksgarantie die in duur varieert naargelang het product en het merk. De fabrieksgarantie wordt dus niet toegekend door Rob maar rechtstreeks door de fabrikant.

Rob vraagt dus aan de Koper om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het product en de precieze voorwaarden van de fabrieksgaranties van de producten grondig te lezen. De garanties worden geleverd met het product en kunt u in de meeste gevallen raadplegen op de Website van de fabrikant. Om gebruik te kunnen maken van de fabrieksgarantie moet de Koper rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant en niet met Rob.

Daarom kan Rob in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat de fabrikant zijn garantie niet zou willen toepassen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De leveringen vinden plaats in België, hetzij bij de winkel van Rob gelegen Woluwelaan 28 te 1150 Sint-Pieters-Wolwe, hetzij op het leveringsadres dat bij de bestelling werd doorgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om te controleren of zijn gegevens correct zijn ingegeven voor hij zijn bestelling bevestigt. De Koper is verantwoordelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie.

2. U moet het tijdstip van levering/afhaling kiezen. De minimum leveringstermijn is 1 dag na de bestelling. De leveringsdatum staat vermeld in de bestelbevestiging.

3. De leveringen gebeuren als het volgt:

- Afhaling in de winkel te Sint-Pieters-Woluwe van dinsdag tem donderdag en op zaterdag tussen 10u30 en 19u30; op vrijdag en op de dagen voor een feestdag tussen 10u30 en 20u    

De kosten voor afhalen in de winkel zijn als volgt:

Bestelling < € 180

Bestelling >= € 180

€ 5 voorbereidingskost

Gratis

 

- Levering aan huis:

van dinsdag tem vrijdag kunt u kiezen voor levering aan huis tijdens de dag of tijdens een specifiek tijdslot:

 • tussen 8 uur en 13 uur
 • tussen 13 uur en 18 uur
 • tussen 18 uur en 22 uur

op zaterdag kunt u kiezen voor levering aan huis tijdens de dag of tijdens een specifiek tijdslot:

 • tussen 8 uur en 13 uur
 • tussen 13 uur en 18 uur

De kosten voor levering aan huis zijn als volgt:

 

Bestelling < €180

Bestelling >= €180

Levering op weekdagen tussen 8u en 18u

€12 (€5 voorbereidingskost + €7 leveringskost)

Gratis

Levering op weekdagen tussen 8u en 13u

€17 (€5 voorbereidingskost + €7 leveringskost + €5 voor het specifieke tijdslot)

€5 (voor het specifieke tijdslot)

Levering op weekdagen tussen 13u en 18u

€17 (€5 voorbereidingskost + €7 leveringskost + €5 voor het specifieke tijdslot)

€5 (voor het specifieke tijdslot)

Avondlevering (enkel dinsdag tem vrijdag)

€17 (€5 voorbereidingskost + €7 leveringskost + €5 voor het specifieke tijdslot)

€5 (voor het specifieke tijdslot)

Levering op zaterdag tussen 8u en 18u

€17 (€5 voorbereidingskost + €7 leveringskost + €5 voor levering op zaterdag)

€5 (voor levering op zaterdag)

Levering op zaterdag tussen 8u en 13u

€22 (€5 voorbereidingskost + €7 leveringskost + €5 voor levering op zaterdag + €5 voor het speciefieke tijdslot)

€10 (€5 voor levering op zaterdag + €5 voor het specifieke tijdslot)

Levering op zaterdag tussen 13u en 18u

€22 (€5 voorbereidingskost + €7 leveringskost + €5 voor levering op zaterdag + €5 voor het speciefieke tijdslot)

€10 (€5 voor levering op zaterdag + €5 voor het specifieke tijdslot)

4. Indien u voor de afhaling van uw bestelling opteert bij de winkel van Rob gelegen Woluwelaan 28 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, blijven uw producten beschikbaar tot maximaal 3 uur na het afhaaltijdstip dat bij de reservering werd vermeld.

5. Als we niet op tijd kunnen leveren, brengen we u daar altijd van op de hoogte voor de voorziene leveringsdatum. Als we u niet op tijd verwittigen, hebt u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval betalen we u binnen de 14 dagen na de annulering terug.

6. De verzending van uw bestelling gebeurt op ons risico. U moet u dus geen zorgen maken over artikelen die onderweg verloren gaan. De terugzending van producten die u niet wilt houden binnen de 14 dagen na de aankoop gebeurt altijd op uw eigen risico.

7. Als de door ons geleverde artikelen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenkomen met de artikelen op de leveringsbon of niet overeenkomen met de artikelen die u hebt besteld, moet u ons dat zo snel mogelijk melden, binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling. Daarna moet u de goederen binnen de 14 dagen na levering terugsturen.
Daarvoor moet u de artikelen terugbrengen bij de winkel van Rob gelegen Woluwelaan 28 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

8. Rob kan de ontvangst van een colli op alle mogelijke manieren bewijzen, zoals met een ondertekende leveringsborderel van de transporteur of met vermoedens.

9. Bij levering van de bestelling zit een leveringsbon.

Wanneer bij levering van de bestelling niemand aanwezig is op het leveringsadres, of als de levering niet mogelijk is omwille van redenen toegeschreven aan de koper, zullen de  reeds betaalde bedragen niet worden terugbetaald.

Artikel 10 – Duur

1. De algemene verkoopvoorwaarden gelden voor de tijd die nodig is om de gevraagde goederen en diensten te leveren, tot hun garantie vervallen is.

Artikel 11 – Overmacht

1. Bij overmacht zijn we niet gebonden aan onze verplichtingen ten opzichte van de andere partij. In dat geval hebben we het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of om uw bestelling definitief te annuleren.

2. Met overmacht bedoelen we alle omstandigheden buiten onze wil om waardoor we onze verplichtingen gedeeltelijk of helemaal niet kunnen nakomen. Die omstandigheden zijn onder andere: staking, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, stroompannes, storingen bij gebruikte netwerken, (telecommunicatie)-verbindingen of communicatiesystemen en/of de niet-beschikbaarheid van onze Website, geen of laattijdige levering van leveranciers of andere derde partijen en geen toestemming van de autoriteiten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom gelinkt aan de geleverde informatie, de communicatie of andere verklaringen betreffende de producten en/of de Website eigendom zijn van Rob, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.

2. De namen en logo’s van de Website, de verkoper en de namen van gerelateerde bedrijven (waaronder de winkels van de groep waartoe Rob behoort) die vernoemd worden op de Website zijn namen en merken beschermd door nationale en internationale wetten. De rechten van de gebruiker, de reproductierechten en de intellectuele rechten van de Website zijn exclusief eigendom van de verkoper, een van zijn filialen of een derde partij. Ze mogen niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de verkoper, een van zijn filialen of een betrokken derde partij.

3. De Koper mag de intellectuele eigendomsrechten zoals in dit artikel beschreven niet gebruiken, wijzigen of bijvoorbeeld reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de computerinstallatie van de Koper veroorzaakt door het gebruik van de Website. Rob kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een onderbreking - zelfs tijdelijk - van de dienstverlening op de Website. De Website kan hyperlinks bevatten naar andere Websites waarover de verkoper geen technische of inhoudelijke controle heeft. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten wat betreft de informatie (meer bepaald de prijzen) op de Website.

2. Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die betrekking heeft op elk product. Desalniettemin zijn voedingswaren constant onderhevig aan aanpassingen zodat de ingrediënten, de voedingswaarden, de dieetwaarden, en de allergenen kunnen wijzigen. Daarom raden wij altijd aan de verpakking en het label van het product te lezen en u niet enkel te baseren op de informatie vermeld op de Website.

3. Bij vragen over onze producten, kunt u steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier of op het nummer 02 771 20 60 (tijdens de openingsuren van de winkel), en met de fabrikant voor producten van nationale merken.

4. Rob kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie met betrekking tot een product dat door de fabrikant werd geleverd. 

5. De productinformatie mag enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk onwettig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Rob. Die is geldig voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, behandeling en afbeelding van de inhoud van de databanken of andere elektronische systemen en media. De onwettige reproductie of afbeelding van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. U mag de informatie op de Website enkel kopiëren of downloaden voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

1. Natuurlijk hopen we dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Hebt u toch een klacht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen binnen de 24u na de levering/afhaling via het contactformulier of telefonisch op het nummer 02 771 20 60 (tijdens de openingsuren van de winkel). We behandelen uw klacht binnen de 2 werkdagen.

Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be.

Bij grensoverschrijdende geschillen kunt u terecht bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.

2. Enkel het Belgische recht is van toepassing op alle contracten met onze klanten, waar ze ook wonen. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit aanbiedingen van Rob zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, met name die van Brussel.

Artikel 15 – Registratie/Een account aanmaken

1. Het registratie- en bestelproces wordt uitgebreid beschreven in de FAQ die u kunt raadplegen op de Website. De Koper kan zijn vragen ook stellen aan de klantendienst op het nummer 02 771 20 60 (tijdens de openingsuren van de winkel) of via het contactformulier.

2. Bij een eerste bestelling moet de Koper zich registreren op de Website. Als de Koper al geregistreerd is, moet hij zijn e-mailadres en zijn wachtwoord ingeven. Bij de registratie vragen we aan de Koper om de nodige informatie door te geven voor de levering van de bestelde producten. Het is belangrijk dat hij een volledig en juist adres in België doorgeeft waar de goederen geleverd kunnen worden. De Koper moet erover waken dat hij de informatie bij de registratie strikt vertrouwelijk houdt. De Koper is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, en dat tot zijn account wordt gedeactiveerd.

3. De Koper verbindt zich ertoe om correcte en volledige informatie door te geven bij de registratie en om de verkoper te informeren van elke wijziging. De Koper is aansprakelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie. De Koper is ook als enige aansprakelijk voor het gebruik van het wachtwoord en voor de volledigheid en correctheid van de gegevens die hij ingeeft bij het aanmaken van zijn gebruikersnaam. Elke vorm van fraude of misbruik kan gerechtelijk vervolgd worden door Rob.

4. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om een registratie, een bestaande account en geplaatste bestellingen te weigeren of in te trekken, zonder opgave van reden, als er aanwijzingen van fraude, oplichting of niet-conform gebruik van de Website wordt vastgesteld.

Artikel 16 – Verwerking van de gegevens

Rob N.V. verwerkt uw gegevens, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van de dienst http://www.rob-brussels.be en dit, in overeenstemming met de privacyverklaring van Rob N.V. die u kan terugvinden op http://www.rob-brussels.be/nl/bescherming-van-de-privacy . Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw account. Na beëindiging van account worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Het gebruik van uw recht op verwijdering, zoals uiteengezet in de privacyverklaring, doet geen afbreuk aan het naleven door Rob N.V. van haar wettelijke verplichtingen (bv wettelijke garantie). In het kader van de wettelijke verplichtingen van Rob, worden de gegevens niet verwijderd.