Loyalty Page Content Heading

Test

Rob loyalty form
Rob's loyalty widget - test description

De Rob kaart is voorbehouden aan fysieke personen van minimum 18 jaar.

Rob NV, met maatschappelijke zetel gelegen te  Woluwelaan 28, 1150 Sint-Stevens-Woluwe, met ondernemingsnummer: 0402.082.256, verwerkt uw persoonsgegevens, als verantwoordelijke voor de  verwerking, in het kader van het beheer van haar getrouwheidsprogramma, dewelke toelaat om kortingen  te krijgen overeenkomstig de tabel opgenomen hierboven. Uw persoonsgegevens zullen ook kunnen verwerkt worden op anonieme wijze voor statistische doeleinden gebaseerd op uw koopgedrag. Mits uw voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming, zal Rob N.V. ook uw persoonsgegevens verwerken om u haar nieuwsbrief te versturen per e-mail. Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de privacyverklaring van Rob N.V. die  u kan terugvinden op https://www.rob-brussels.be/nl/bescherming-van-de-privacy. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden noch overgemaakt aan derden, behoudens uw voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw deelname aan het programma. Na beëindiging van uw deelname aan het programma worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd behoudens in geval van wettelijke verplichting in hoofde van Rob N.V. zoals bepaald in onze privacyverklaring. Indien u de schrapping verzoekt van het geheel van uw persoonsgegevens die weerhouden zijn in het kader van het programma, zal uw deelneming aan het programma beëindigd worden. U heeft het recht tot toegang en inzage van uw persoonsgegevens, het recht tot verbetering van uw persoonsgegevens, het recht om u te verzetten tot de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op vergetelheid. Om uw rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Rob N.V. via de post (Rob, Woluwelaan 28, 1150 Sint-Stevens-Woluwe), via e-mail op privacy@rob-brussels.be of per telefoon op het nummer 02 771 20 60.